skerdimas

skerdimas
skerdimas statusas Aprobuotas sritis gyvūnų gerovė apibrėžtis Apsvaiginto maistinio gyvūno žudymas, nuleidžiant kraują. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=434660&p_query=&p_tr2=2 atitikmenys: angl. slaughter vok. Schlachten, n; Schlachtung, f pranc. abattage ryšiai: platesnis terminasgyvūno nužudymas šaltinis Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2012, Nr. 122-6126); Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. B1-892 „Dėl Afrikinio kiaulių maro kontrolės reikalavimų“ (Žin., 2003, Nr. 109-4909); Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 659 „Dėl Skerdžiamų arba žudomų gyvūnų gerovės reikalavimų“ (Žin., 2002, Nr. 126-5747); Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. 283 „Dėl Klasikinio kiaulių maro kontrolės reikalavimų“ (Žin., 2002, Nr. 71-2999); 1993 m. gruodžio 22 d. Tarybos direktyva 93/119/EB dėl gyvūnų apsaugos juos skerdžiant arba užmušant

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • skerdimas — skerdìmas sm. (2) K; JbL298 → 1 skersti: 1. DŽ Gardas gyvuliams prieš skerdimą laikyti ŽŪŽ72. Gyvulių skerdimas LL219. Vincas prie skerdìmo, Antanas prie duonos dirba Mrj. Va perniai kaip tik supešiojom visą kiaulelę lig kitam skerdìmu (dat.)… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skerdimas — skerdi̇̀mas dkt. Sanitãrinis skerdi̇̀mas – užkrėstų̃ arbà lai̇̃komų užkrėstai̇̃s paũkščių ir jų̃ prodùktų sunaiki̇̀nimas ligõs prótrūkio viẽtoje …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • priverstinis skerdimas — statusas Aprobuotas sritis gyvūnų gerovė apibrėžtis Patyrusio traumą, turinčio fiziologinių ir funkcinių organizmo sutrikimų, sergančio, neišgydomo gyvūno ar gyvūno, kurio ekonomiškai neapsimoka gydyti, skerdimas. atitikmenys: angl. emergency… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Schlachten — skerdimas statusas Aprobuotas sritis gyvūnų gerovė apibrėžtis Apsvaiginto maistinio gyvūno žudymas, nuleidžiant kraują. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc l?p id=434660&p query=&p tr2=2 atitikmenys: angl. slaughter vok.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Schlachtung — skerdimas statusas Aprobuotas sritis gyvūnų gerovė apibrėžtis Apsvaiginto maistinio gyvūno žudymas, nuleidžiant kraują. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc l?p id=434660&p query=&p tr2=2 atitikmenys: angl. slaughter vok.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • abattage — skerdimas statusas Aprobuotas sritis gyvūnų gerovė apibrėžtis Apsvaiginto maistinio gyvūno žudymas, nuleidžiant kraują. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc l?p id=434660&p query=&p tr2=2 atitikmenys: angl. slaughter vok.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • slaughter — skerdimas statusas Aprobuotas sritis gyvūnų gerovė apibrėžtis Apsvaiginto maistinio gyvūno žudymas, nuleidžiant kraują. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc l?p id=434660&p query=&p tr2=2 atitikmenys: angl. slaughter vok.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Notschlachtung — priverstinis skerdimas statusas Aprobuotas sritis gyvūnų gerovė apibrėžtis Patyrusio traumą, turinčio fiziologinių ir funkcinių organizmo sutrikimų, sergančio, neišgydomo gyvūno ar gyvūno, kurio ekonomiškai neapsimoka gydyti, skerdimas.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • abattage d‘urgence — priverstinis skerdimas statusas Aprobuotas sritis gyvūnų gerovė apibrėžtis Patyrusio traumą, turinčio fiziologinių ir funkcinių organizmo sutrikimų, sergančio, neišgydomo gyvūno ar gyvūno, kurio ekonomiškai neapsimoka gydyti, skerdimas.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • emergency slaughter — priverstinis skerdimas statusas Aprobuotas sritis gyvūnų gerovė apibrėžtis Patyrusio traumą, turinčio fiziologinių ir funkcinių organizmo sutrikimų, sergančio, neišgydomo gyvūno ar gyvūno, kurio ekonomiškai neapsimoka gydyti, skerdimas.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”